Naši patrioti

Václav Chaloupek

Jiří Uhlík

Ludvík Rösch

Bohuslav Ebermann

Petr Chvojka

alternativní
Michal Dvořák